Mooie opkomst bij thema avond over minderen kunstmest

Als slotbijeenkomst maandagavond 31 okt. jl. met de deelnemers van het project Levende Veenbodems hadden we samen met Wij.Land bedacht om naast de evaluatie er toch ook nog een interessant thema aan te hangen. En dan een thema wat de deelnemers zelf in een evaluatie enquête (Google forms) hadden aangegeven waarover ze meer over wilde weten. En wel over bemesting, gaf men aan in de enquête.

Joost van der Kroon is toen gevraagd om een presentatie te geven met als onderwerp ‘Op weg naar een kunstmest vrije melkveehouderij met behoud van productie’. Een actueel onderwerp, we hebben daarom alsnog een paar dagen van te voren via nieuwsbrief en via whatsapp alle WLD leden over de avond geïnformeerd. En dat werkte, met een opkomst van ca. 50 leden. Kortom, inspelen op actualiteiten en leden betrekken bij bijeenkomsten die we organiseren vanuit projecten heeft zeker zin. Annemarie