Doet u mee met het pakket ‘ecologisch slootschonen’ onder het contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), dan dient u hier de uitgevoerde slootschoonwerkzaamheden binnen 1 week te melden voor de uitbetaling van de vergoeding. Belangrijk daarvoor is dat wij weten waar, wanneer en hoeveel u geschoond heeft. Het ecologisch slootschonen wordt tussen half augustus en eind november uitgevoerd. Na 1 december kan beheer niet meer gemeld worden.

Ecologisch slootschonen houdt in schonen met de maaikorf of ecoreiniger, en het slootvuil dient verwijderd te worden (mag dus niet in de kant liggen) of verwerkt/verspreid op het perceel. De vergoeding van 0,10 eurocent per strekkende meter staat voor het verwijderen of verwerken van het slootvuil.

Let op! Heeft u meer dan 5 meldingen op één formulier? Verzend ze dan per 5 en laad daarna de website opnieuw.

HOE MELDEN?

Via de website www.mijnboerennatuur.nl heeft u inzicht in al uw gecontracteerde beheer, met kaarten van uw percelen etc. Hier kunt u ook zien op welke sloten u het ecologisch slootschonen beheerpakket heeft. Tevens staat daar het beheereenheid nummer bij.  Let op, een losse sloot kan een eigen beheereenheid nummer hebben of het kan ook zijn dat meerdere sloten samen één beheereenheid nummer hebben.

  • Zoek op de digitale overzichtskaart de sloot/sloten op waar u geschoond heeft en zoek het behorende beheereenheid nummer op.
  • Zet het beheereenheid nummer dat in de sloot staat in onderstaand invulveld (één beheereenheid per veld)
  • Heeft u de gehele beheereenheid geschoond? Klik dan balletje ‘Ja’ aan achter de vraag ‘Hele BE geschoond?’.
  • Heeft u een deel van de beheereenheid geschoond? Klik dan balletje ‘Nee’ in, u kunt dan het aantal strekkende meters invullen dat u van de bijhorende sloot of blok sloten geschoond heeft
  • Denk aan de datum waarop u heeft geschoond, de melding moet binnen 1 week worden gedaan.
Let op!
-Indien een loonwerker het slootschonen uitvoert, s.v.p. deze informeren over de beheervoorschriften;
-Heeft u ook het pakket botanische weiderand, dan dient er vanaf de insteek een zone van 2 m. vrij te blijven van mest en bagger. Slootvuil niet in of op de kant maar zover mogelijk over de kant heen afzetten;

-Indien aangrenzend aan de sloot die geschoond is een pakket kruidenrijk grasland is afgesloten op het perceel, dan adviseren wij om geen gebruik te maken van de wallenfrees, dit i.v.m. het beschadigen van de kruidenrijke samenstelling van het perceel.
Vul hieronder uw gegevens in: