Doet u mee met het pakket ‘rietzoom en/of rietperceel’ onder het contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), dan dient u hier de uitgevoerde riet maaien binnen een werkweek te melden voor de uitbetaling van de vergoeding. Belangrijk daarvoor is dat wij weten waar, wanneer en hoeveel u gemaaid heeft.

Riet maaien mag vanaf 1 oktober tot 1 maart. U mag jaarlijks maaien, echter niet elk jaar al het riet wegmaaien heeft ecologisch gezien de voorkeur. Uw veldcoördinator kan u helpen om een meerjarig riet maaiplan te maken. Snoei- en maaiafval moet worden verwijderd.

Let op! Heeft u meer dan 5 meldingen op één formulier? Verzend ze dan per 5 en laad daarna de website opnieuw.

Let op vreetschade en vertrapping van de rietzoom

Het afrasteren is niet verplicht want brede rietkragen hebben ons inziens niet veel te lijden van vee wat ernaast loopt. Een paar stappen erin en wat aanvreten is geen probleem. Wanneer een smalle rietkraag veel betreden wordt of veel aangevreten is het wel verstandig om deze uit te rasteren wat wij dan ook aanraden. WLD biedt hiervoor een vergoeding aan van 0,50 eurocent per strekkende meter. Houd dit per rietzoom bij en geef het door aan uw veldcoördinator, dan wordt het meegenomen in de uitbetaling van het beheerjaar.

Hoe melden?

Wanneer u een rietzoom gemaaid heeft dient u dit binnen een week te melden via deze meldingspagina. Via de website www.mijnboerennatuur.nl heeft u inzicht in al uw gecontracteerde beheer, met kaarten van uw percelen etc. Hier kunt u ook zien waar u het rietbeheer heeft. Tevens staat daar het beheereenheid nummer bij. Zoek op deze digitale kaart de rietzoom op die u gemaaid heeft en zoek het behorende beheereenheid nummer op.

Zet het beheereenheid nummer dat in de rietzoom staat in onderstaand invulveld (één beheereenheid per veld)

Heeft u de gehele oppervlakte van de beheereenheid gemaaid? Klik dan op ‘JA’

Heeft u een deel van de beheereenheid gemaaid? Klik dan op ‘NEE’  en vul daarna het realistische percentage van de oppervlakte in dat gemaaid is.

Vul ook de datum in waarop u heeft gemaaid, de melding moet binnen een week worden gedaan.