Doet u mee met het pakket ‘beheer natuurvriendelijke oever’ onder het contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), dan dient u hier het uitgevoerde maaien/schonen van de oever binnen 1 week te melden voor de uitbetaling van de vergoeding. Belangrijk daarvoor is dat wij weten waar en wanneer u geschoond/gemaaid heeft.

Let op! Heeft u meer dan 5 meldingen op één formulier? Verzend ze dan per 5 en laad daarna de website opnieuw.

NOG EVEN DE BEHEEREISEN OP EEN RIJTJE

  • De oever wordt van 15 juli tot 1 maart van het volgende jaar 100% gemaaid.
  • Er mogen geen meststoffen in de oever gebruikt worden.
  • Snoei- en maaiafval wordt verwijderd.
  • Chemische onkruidbestrijding is op maximaal 10% van het oppervlakte toegestaan voor bestrijding van onkruidhaarden van Akkerdistel, Ridderzuring, Jacobskruiskruid en Brandnetel.
  • Begrazing niet toegestaan op de optie natuurvriendelijke oever zonder schapenbegrazing.

HOE MELDEN?

De melding moet binnen 1 week. Via de website www.mijnboerennatuur.nl heeft u inzicht in al uw gecontracteerde beheer, met kaarten van uw percelen etc. Hier kunt u ook zien waar u het beheer natuurvriendelijke oever heeft. Tevens staat daar het beheereenheid nummer bij.

  • zoek op deze digitale kaart de natuurvriendelijke oever(s) op die u gemaaid heeft en zoek het behorende beheereenheid nummer op
  • zet het beheereenheid nummer in onderstaand invulveld (één beheereenheid per veld)
  • vul de datum in waarop u de natuurvriendelijke oever heeft gemaaid
  • alles ingevuld? Klik op ‘verzenden’.