Let er op dat u binnen 1 week uw melding doet.

TOELICHTING BIJ DIT FORMULIER

Let op! Heeft u meer dan 5 meldingen op één formulier? Verzend ze dan per 5 en laad daarna de website opnieuw.

U heeft een contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Indien u in het bezit bent van ruige mest dan mag u vanaf 1 februari a.s. ruige mest uitrijden op uw percelen (drijfmest mag pas worden uitgereden vanaf 15 februari).

Er wordt een vergoeding gegeven voor het uitrijden van ruige mest op percelen met de volgende pakketten:

  • Grasland met rustperiode (hieronder valt ook het pakket grasland met voorweiden);
  • Kruidenrijk grasland;
  • Extensief beweid grasland;
  • Parel.

Let op: binnen 1 week meldt u de percelen waarop u hebt uitgereden digitaal via het formulier dat u hiernaast vindt. In de brief staat vermeld dat u binnen 2 weken dient te melden, dit is de wettelijke termijn. Om er zeker van te zijn dat u melding op tijd wordt verwerkt, verzoeken wij u binnen een week aan ons uw melding te doen.

Alle leden met het pakket Ruige mest hebben een email gehad met de volledige voorwaarden.
In de bijlage bij de brief vindt u de procedure voor het aanmelden ruige mest.

U kunt ruige mest uitrijden tegen een vergoeding t/m 31 augustus. Zorg dat u dit spoedig meldt in verband met het verwerken van de gegevens.

Heeft u een parel, dan gelden dezelfde voorwaarden als voor het ANLb, voor beide geldt dat er geen vergoeding is voor ruige mest op het pakket legselbeheer.

LET OP: het BE-nummer is het nummer van het pakket, bijvoorbeeld pakket Kruidenrijk grasland. Dit nummer kunt u vinden in uw beheerovereenkomst ANLb.

PS: heeft u geen Kamer van Koophandel-nummer? Dan vult u uw Burgerservice-nummer (BSN) in.