Doet u mee met het pakket ‘Baggeren met de baggerpomp’ onder het contract voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), dan dient u hier de uitgevoerde baggerwerkzaamheden binnen 1 week te melden voor de uitbetaling van de vergoeding. Belangrijk daarvoor is dat wij weten waar, wanneer en hoeveel u gebaggerd heeft.

Let op! Heeft u meer dan 5 meldingen op één formulier? Verzend ze dan per 5 en laad daarna de website opnieuw.

HOE MELDEN?

Via de website www.mijnboerennatuur.nl heeft u inzicht in al uw gecontracteerde beheer, met kaarten van uw percelen etc. Hier kunt u ook zien op welke sloten u het baggerpomp beheerpakket heeft. Tevens staat daar het beheereenheid nummer bij.  Let op, een losse sloot kan een eigen beheereenheid nummer hebben of het kan ook zijn dat meerdere sloten samen één beheereenheid nummer hebben.

  • Zoek op de digitale overzichtskaart de sloot/sloten op waar u gebaggerd heeft en zoek het behorende beheereenheid nummer op.
  • Zet het beheereenheid nummer dat in de sloot staat in onderstaand invulveld (één beheereenheid per veld)
  • Heeft u de gehele beheereenheid gebaggerd? Klik dan balletje ‘Ja’ aan achter de vraag ‘Hele BE geschoond?’.
  • Heeft u een deel van de beheereenheid gebaggerd? Klik dan balletje ‘Nee’ in, u kunt dan het aantal strekkende meters invullen dat u van de bijhorende sloot of blok sloten gebaggerd heeft
  • Denk aan de datum waarop u heeft gebaggerd, de melding moet binnen 1 week worden gedaan.

Komt u er niet uit of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met kantoor op tel. nr. 0299 – 437 463.