Maatregelen in veehouderij leiden tot 30 procent stikstofreductie

Vrijdag 10 februari jl. hebben leden van Water, Land & Dijken aan Esther Rommel, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland aanbevelingen overhandigd voor management maatregelen in de veehouderij die leiden tot 30% aan stikstofreductie. Afgelopen jaar zijn een aantal boeren onder begeleiding van Boerenverstand Onderzoek & Advies op eigen bedrijf aan de slag gegaan met de verschillende routes van stikstofreductie en werkbare oplossingen.

Op de pagina over ‘Samenwerken aan biodiversiteitsprestaties‘ kunt u meer lezen over dit onderwerp, de aanbevelingen en de eindpresentatie lezen en/of downloaden.