Leerzame ochtend over greppel plasdras

De (greppel) plasdras en bodem veldbijeenkomst in het kader van Kennis voor leden was een leerzame ochtend. Eerst gaf veldcoördinator Tanja Verbij een mini college over de grutto en over de verschillende functies van plasdras en het beheer. Daarna vertelde bodemcoach Dick-Jan Koster ons over het bodemleven en wat de gevolgen zijn van plasdras voor dat bodemleven. In het veld is de bodemgesteldheid van een plasdras bekeken. Zichtbaar was dat o.a. het aantal wormen en torren flink daalt onder plas dras omstandigheden. Maar in de profielkuil is ook gezien dat er nog duidelijke doorworteling van de bodem was en dus ook bodemleven. Op deze percelen wordt ruige mest opgebracht om na het seizoen het bodemleven weer op gang te krijgen.

Tijdens deze bijeenkomst zijn deelnemers die al jaren ervaring hebben met plasdras gekoppeld aan leden die voor het eerst een (greppel) plasdras gaan opzetten. Ervaringen zijn uitgewisseld en nieuwe kennis is opgedaan. “Een leerzame ochtend en gelukkig een zonovergoten ochtend!” aldus een van de deelnemers.