Kruidenrijk grasland

De Agrarische Collectieven Hollands Noorden en Water, Land & Dijken hebben een proef uitgevoerd met een kruidenrijk weidevogelmengsel op een aantal bedrijven. Hierdoor is veel praktijkervaring opgedaan. Dit kunt u lezen in de folder Kruiden in je gras, voor koe bodem en vogels of kijk  het filmpje over dit onderwerp.

Link naar het filmpje over kruidenrijk grasland

Link naar de brochure over kruidenrijk grasland

Meer informatie over dit project op de website van Hollands Noorden en Water, Land & Dijken