Kringlooppakket

Hierbij de flyer, die gemaakt is over de pilot kringlooppakket, die in 2017/2018 is uitgevoerd door 9 organisaties, waaronder Water, Land & Dijken.

Flyer kringlooppakket

Rapport over de pilot kringlooppakket

Er is veel bereikt en veel geleerd, en de ervaringen uit de pilot worden nu ook meegenomen in de GLB pilot ‘Veenweide’ die van start is gegaan.