Knalgele nestkappen

Om nesten te sparen bij het gebruik van de sleepslangbemester hebben we nestkappen aangeschaft. Deze kappen kunnen voor het bemesten met de sleepslangbemester over de op het perceel aanwezige weidevogelnesten worden geplaatst.

Drukke tijden voor boeren en drukke tijden voor weidevogels
Met het aanbreken van de drukke tijden voor boeren en loonwerkers breekt ook het weidevogelseizoen aan. Vogels draaien kuiltjes en leggen hun eerste eieren. Dat weidevogels en agrarische bewerkingen niet altijd eenvoudig samengaan weten we allemaal. Denk maar eens aan het bemesten met de sleepslang terwijl er al nesten liggen. Die rond slingerende slang over percelen en de nesten die daar middenop liggen maakt het werk soms lastig uit te voeren. Gelukkig zijn er inventieve oplossingen!

Ronde ijzeren kap
De knalgele nestkap is van ijzer en voorzien van 4 ijzeren poten die over het nest, de grond in wordt gedrukt. Hierdoor kan de slang eenvoudig over het nest glijden zonder dat het beschadigd. Door de knalgele kleur zijn de kappen eenvoudig terug te vinden na het bemesten.

WLD geeft de nestkappen in bruikleen aan loonwerkers en eigenaren van sleepslangbemesters
Het gebruik van de nestkappen is gratis. Per sleepslangbemester zijn er maximaal 20 kappen beschikbaar, deze zijn in bruikleen gegeven aan de loonwerker. Gaat de loonwerker bij u aan de slag met de sleepslangbemester? Vraag uw loonwerker of hij deze knalgele kappen al in bruikleen heeft. En informeer uw vrijwilligers groep wanneer er bemest gaat worden, dan kunnen zij helpen de knalgele kappen over de nesten te plaatsen.

Wilt meer weten over het gebruik van de nestkappen?
U kunt ons mailen of bellen, secretariaat@waterlandendijken.nl of 0299-437463.

Filmpje op youtube.com
Hieronder kunt u een filmpje bekijken over het gebruik van de nestkap in combinatie met de sleepslangbemester.