• BODEM EN WATER

Project

Kleurrijke Linten

25 km aanleg natuurvriendelijke oevers via POP3 project Kleurrijke Linten

Water Land & Dijken heeft met steun van de Europese Unie 25 km natuurvriendelijke oever kunnen aanleggen. In februari/maart 2020 is de afronding met de aanleg van de laatste oever en de inplant van riet/liesgras.

Natuurvriendelijke oevers zorgen ervoor dat de slootkanten niet verder afkalven en er wordt een moeraszone langs de slootkant gecreëerd met riet of andere moerasplanten. Deze oevers zorgen voor meer biodiversiteit.

Op dit moment inventariseren we voor de provincie Noord-Holland de afkalving van de veengebieden in ons werkgebied. Als u interesse of informatie wilt over de aanleg van een natuurvriendelijke oever dan kunt u contact opnemen met Els Wennekers telefoon: 0299-709222 of een mail sturen naar e.wennekers@waterlandendijken.nl

Hiernaast op de foto’s een natuurvriendelijke oever in aanleg, en een natuurvriendelijke oever die zich goed heeft ontwikkeld.