Kerstgroet van onze voorzitter Frank de Wit

Vooruitblik 2021 door Frank de Wit

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

In een tijd waarin de wereld probeert het coronavirus te ´verslaan´, kijken wij als agrarische natuurvereniging vooruit. Vanuit onze ondernemende leden weten we als geen ander dat je natuurverschijnselen niet moet proberen te verslaan, maar er zorgvuldig mee om moet gaan en je aan moet passen en sturen aan de verandering. En veranderingen zijn er genoeg.

Vanuit Europa wordt er hard gewerkt aan een nieuw GLB. Aan deze verandering doen wij mee met de GLB-pilot om zo te helpen dit belangrijke instrument goed geïmplementeerd te krijgen bij onze leden.
Dit jaar gaan ook de weidevogelboerderijen van start ter compensatie van de versterking van de Markermeerdijken. Een mooie uitdaging, die bij kan dragen om de neerwaartse trend van de weidevogelpopulatie te keren. Het Innovatieprogramma Veen gaat komend jaar zijn laatste jaar in. Wat vier jaar geleden begon als een innovatieprogramma om antwoorden te krijgen op vragen over bodemdaling, is door de actualiteit over onder andere klimaat al waardevoller geworden. We kijken dan ook naar een vervolg om nog meer fundamentele kennis op te doen over deze ingewikkelde opgaves. Verder staan komend jaar de bodemcoaches weer klaar om boeren te begeleiden in het verbeteren van de bodem. En hebben we de plannen klaar, voor als het weer kan, om boerderijeducatie op te starten. Want wij vinden het heel belangrijk dat de verbinding tussen stad en platteland versterkt wordt en iedereen, ook in de toekomst, begrijpt en waardeert wat er gebeurd op ons mooie platteland.

Wat er verder ook gebeurd in Nederland, in 2021 komt er weer een nieuw weidevogelseizoen aan. We zijn nu al volop bezig met komend jaar. Elk jaar kijken we waar we iets kunnen veranderen om de natuur een handje te helpen om zoveel mogelijk weidevogels vliegvlug te krijgen. Het doet me goed dat er heel veel boeren en vrijwilligers zijn die intrinsiek gemotiveerd zijn om weidevogels te beschermen en goede ideeën hebben om het elk jaar weer ietsje beter te doen. Daar doen we het voor!

Wij wensen u voor de komende tijd goede kerstdagen en een gezond en mooi 2021,

Frank de Wit, voorzitter Water, Land & Dijken