Kennismiddag geologie en bodem

Maandag 31 okt. jl. was er een bodemkennis bijeenkomst met de bodemcoaches Noord-Holland en deelnemers van het bodemteam Noord-Holland en Zuid-Holland. Karin Pepers, lector Bodem bij Aeres Hogeschool Dronten gaf eerst een presentatie over geologie en hoe je met die kennis ook al veel informatie hebt over de bodemconditie. Dat moest uiteraard ook in de praktijk bekeken worden.

Nuttige kennis voor de bodemcoaches en andere bodem deskundigen die hierbij aanwezig waren, voor als zij vanuit hun rol/functie bodemadvies geven. WLD heeft deze middag georganiseerd, bodemdeskundige Coen ter Berg leidde de bijeenkomst.