Jaarverslag 2019

Samen met onze leden agrarisch natuurbeheer in de praktijk tot een succes brengen, dat is voor ons een belangrijke taak. Maar ook de ontwikkeling van een nieuw GLB, het Innovatie Programma Veen, biodiversiteitsontwikkeling en boerderijeducatie. Dit is een greep uit de projecten in 2019 waar we de balans zoeken tussen een duurzaam perspectief voor onze leden en waardevolle plattelandsnatuur.

Hier komt u direct bij het Jaarverslag 2019 van Water, Land & Dijken.

Ook onder het kopje Wat doen we hoofdstuk ‘Beleid en resultaten’ https://waterlandendijken.nl/wat-doen-we/