Inzet drone voor controles agrarisch natuurbeheer

Water, Land & Dijken voert steekproefsgewijs controles uit voor het agrarisch natuurbeheer. Met het grote werkgebied en de vele hectaren waar natuurbeheer op zit kostte dit tot nu toe veel tijd. Daarom heeft WLD een kleine drone aangeschaft waardoor de controles vanaf dit jaar efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Ook kunnen we zo beter percelen controleren die ver achterin een polder liggen en niet direct vanaf de openbare weg bereikbaar/zichtbaar zijn. Bijkomend voordeel nu in corona-tijd is dat er geen erf hoeft te worden betreden t.b.v. de controle. Daarnaast kunnen er met de camera op de drone prachtige beelden gemaakt worden van het landelijk gebied. De controles met de drone vinden onaangekondigd plaats, net als nu eigenlijk ook gebeurt. WLD voldoet aan de vigerende regelgeving voor drone vliegen. In Natura 2000 gebieden vliegen we alleen na toestemming van de terrein-beherende organisaties.