Investeringen in verduurzaming

Provincie Noord Holland heeft besloten de investeringssubsidie voor ‘Jonge landbouwers’ open te stellen van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018.

Er is financiering beschikbaar voor fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers. Er zijn 27 maatregelen benoemd die hiervoor in aanmerking komen. Zie voor meer informatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2017-4722.html