Investeren voor succes weidevogels in 2019

Eén van de factoren voor een succesvol weideseizoen is een open landschap. De predatoren van weidevogels gebruiken bomen, bosjes en verruigde rietkragen die midden in het weidevogelgebied liggen als uitkijkpost, dekking en nestgelegenheid. Door het verwijderen van deze elementen zorgen we voor een open landschap waarin weidevogels meer kans hebben.

Subsidie
Het is nu al mogelijk om te investeren in het broedseizoen van volgend jaar. Er is namelijk subsidie beschikbaar voor het rooien van bomen, bosjes en verruigde rietkragen. Deze subsidie valt onder Kwaliteitsimpuls Noord-Holland en kunt u aanvragen bij Water, Land & Dijken.

De werkzaamheden voor het rooien van bomen, bosjes en rietkragen kunt u laten uitvoeren door een loonwerker en hiervoor een offerte laten maken. Ook u eigen arbeid mag u hierin meenemen.

Stappenplan

  1. Inventariseer welke bomen, bosjes etc. de openheid in het land belemmeren.
  2. Vraag een offerte aan bij bijv. een loonweker voor het verwijderen hiervan.
  3. Evt. kapvergunning. (De kosten hiervoor kunnen worden meegenomen in de aanvraag.)
  4. Mail alles naar Water, Land & Dijken
  5. Bij voldoende aanvragen wordt de subsidieaanvraag door WLD ingediend bij de provincie.
  6. Uitvoeren van de werkzaamheden
  7. Uitkering van het subsidiebedrag.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Tanja Verbij, t.verbij@waterlandendijken.nl of 06-25517727

.