• AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER

  • Buitenbakken voor lisdodde paludicultuur

  • Aanleg drukdrains peilgestuurde drainage natte veelteelt

  • Azolla in de binnenbakken

  • Azolla in de binnenbakken

  • Azolla

Project

Innovatie Programma Veen (IPV): tegengaan bodemdaling

Water, Land & Dijken is samen met Landschapsbeheer Noord-Holland initiatiefnemer van het Innovatieprogramma Veenweidegebied: een experiment om 90% minder bodemdaling te realiseren bij rendabele agrarische bedrijfsvoeringen.
In 2017 zijn we gestart met de aanleg van peilgestuurde drainages, en met proefvelden voor natte teelten als lisdodde en azolla.

Meer informatie?

Alle informatie over het programma en de uitvoering vindt u op de website van het IPV. U kunt ook contact opnemen met Walter Menkveld, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: w.menkveld@waterlandendijken.nl

Gefinancierd door: Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Gebiedscommissie Laag Holland.