• Informatiefilmpjes voor WLD leden

Beste leden,

Er speelt veel in de landbouw: gebiedsgerichte aanpak stikstof, het toekomstig gemeenschappelijk landbouw beleid (GLB), Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de visie van de provincie op bodemdaling. Deze thema’s zullen hoe dan ook gevolgen hebben voor de agrarische bedrijfsvoering. Wat doet Water, Land & Dijken voor haar leden op deze belangrijke thema’s? Dat leggen we u graag uit in onze informatiefilmpjes over deze thema’s.

Kijk hier eerst het filmpje van onze voorzitter Frank de Wit

Hoe werkt het?

Klik op de onderstaande kaart op het gebied waar uw bedrijf is. Vervolgens komt u op een pagina waar diverse informatiefilmpjes te zien zijn. Elk filmpje behandelt een thema dat speelt in dat gebied en wat Water, Land & Dijken daarin doet. Ook vindt u daar NNN (Natuur netwerk Nederland) perceelkaarten waarop te zien is wat er al aan NNN gerealiseerd is en welke percelen de provincie nog wil omvormen van landbouw naar natuur. (NB: deze kaarten zijn gemaakt in september 2020 en de situatie kan veranderd zijn. De actuele situatie rondom percelen vindt u op de kaart omgevingsverordening NNN van de provincie Noord-Holland.)

Wij hopen dat u op deze manier het gevoel heeft toch goed door ons geïnformeerd te zijn en u nu wat meer op de hoogte bent van hoe WLD zich voor de leden op deze belangrijke thema’s inzet.

Reageren?

Reacties, suggesties, opmerkingen naar aanleiding van de informatiefilmpjes zijn welkom, deze kunt u sturen naar reacties@waterlandendijken.nl. Wij reageren daar dan zo snel mogelijk op per mail of telefonisch. U kunt ook telefonisch contact opnemen met  voorzitter Frank de Wit, tel. 06-55 34 66 11.