Informatiebijeenkomst Landbouwportaal Noord-Holland

Klimaatverandering en bodemdaling hebben steeds grotere effecten op de agrarische bedrijfsvoering. De subsidieregeling Bodem & Water helpt boeren om deze effecten van droogte, verzilting en wateroverlast beter op te vangen. In augustus en september zijn er lokale bijeenkomsten over de regeling. Ze zijn interessant voor alle landbouwsectoren.

Hoe werkt de subsidie? De infoavonden zijn een initiatief van de partijen achter het Landbouwportaal Noord-Holland, waaronder Water, Land & Dijken.  Op de avonden wordt  uitleg gegeven over de subsidies voor investeringen rond erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater , perceel- en oeverinrichting en beheer. Leden van Water, Land & Dijken horen dan ook hoe ze een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach kunnen aanvragen.

Uitleg over het nieuwe Landbouwportaal De subsidie Bodem & Water is aan te vragen via het ‘Landbouwportaal Noord-Holland’. Deze website is er sinds 1 juni 2018. Boeren vinden hier alle informatie over duurzaam en waterbewust ondernemen in Noord-Holland. Op de informatieavonden is er aandacht voor hoe het Landbouwportaal werkt.

Data en locaties Voor de informatie bijeenkomsten hoeft men zich niet aan te melden. Ze starten steeds om 20.00 uur, inloop met koffie is vanaf 19.45 uur.

28 aug – De Posthoorn, Markt 20, Schagen

6 sept – Vredeburg Cultureel Centrum Dusseldorperweg 64, Limmen

Meer informatie Kijk voor meer informatie op landbouwportaalnoordholland.nl, of bel met Annemarie Koelemeijer, projectleider bij Water, Land & Dijken.