Infoavonden Subsidieregeling Bodem & Water

Klimaatverandering en bodemdaling hebben steeds grotere effecten op de agrarische bedrijfsvoering. De subsidieregeling Bodem & Water helpt boeren om deze effecten van droogte, verzilting en wateroverlast beter op te vangen. In juli, augustus  en september zijn er nog 3 lokale bijeenkomsten over de regeling. Ze zijn interessant voor alle landbouwsectoren.

Hoe werkt de subsidie? 

De informatieavonden zijn een initiatief van de partijen achter het Landbouwportaal Noord-Holland, waaronder Water, Land & Dijken.  Op de avonden wordt  uitleg gegeven over de subsidies voor investeringen rond erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater , perceel- en oeverinrichting en beheer. Leden van Water, Land & Dijken horen dan ook hoe ze een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach kunnen aanvragen.

Uitleg over het nieuwe Landbouwportaal

De subsidie Bodem & Water is aan te vragen via het Landbouwportaal Noord-Holland. Deze website is er sinds 1 juni 2018. Boeren vinden hier alle informatie over duurzaam en waterbewust ondernemen in Noord-Holland. Op de informatieavonden is er aandacht voor hoe het Landbouwportaal werkt.

Data en locaties

Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet nodig. Ze starten steeds om 20.00 uur, inloop met koffie is vanaf 19.45 uur.

17 juli – Het wapen van Assendelft, Dorpsstraat 533, Assendelft

28 aug – De Posthoorn, Markt 20, Schagen

6 sept – Vredeburg Cultureel Centrum Dusseldorperweg 64, Limmen

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op landbouwportaalnoordholland.nl, of bel met Annemarie Koelemeijer, projectleider bij Water, Land & Dijken.