• BODEM EN WATER

Project

Humest: alternatief voor ruige mest

‘Humest’ is een alternatief voor ruige mest of stalstrooisel voor in de potstal. Enkele agrarische leden van Water, Land & Dijken in Waterland ontvangen het maaisel van bermen, dijken en sloten in Noord-Holland.

Goed bodemleven

Ze verwerken dat op hun bedrijf tot humest. Dit wordt over het land uitgereden als ruige mest en draagt zo bij aan een goed bodemleven. Voordeel voor de leveranciers van het maaisel is dat de afstanden om dit maaisel te transporteren klein zijn, en dus energiezuinig en goedkoop.

Eigen manier van composteren

Elk bedrijf heeft zijn eigen manier van composteren, afhankelijk van de bedrijfsvoering. Zo maken sommige boeren gebruik van een humestplaat en zetten grote hoeveelheden om. De leveranciers van het maaisel zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeente Edam-Volendam en de gemeente Purmerend.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over humest? Neem dan contact op met Annemarie Koelemeijer, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: a.koelemeijer@waterlandendijken.nl

Gefincierd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.