Gratis ondernemerscoaches voor agrariërs in Noord-Holland

In de provincie Noord-Holland hebben boeren en tuinders vanaf nu de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van coaching en begeleiding door ervaren ondernemerscoaches: een coach die onpartijdig en belangeloos jouw klankbord wil zijn om te sparren over het (familie)bedrijf, actuele ontwikkelingen en de toekomst.

Wat wil, kan en mag ik met mijn bedrijf in de toekomst?

‘Wat zijn de stappen voor een succesvolle bedrijfsovername? Hoe kan ik mijn bedrijf duurzamer maken of verbreden? Wat past bij mij en hoe kan ik persoonlijk groeien?’ Zomaar een aantal vragen waar agrarisch ondernemers mee kunnen worstelen en in vertrouwen met iemand over willen klankborden. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, biedt de provincie Noord Holland, in samenwerking met LTO Noord en collectief Water, Land & Dijken, coaching aan boeren en tuinders aan. Er zijn hiervoor zes onafhankelijke ondernemerscoaches aangesteld om ‘aan de keukentafel’, samen met de agrarische ondernemer het gesprek aan te gaan.

Elke ondernemerscoach beschikt niet alleen over uitgebreide kennis en ervaring als agrarisch coach en sparringpartner, maar heeft ook zijn eigen specialisme. Dat kan variëren van ondernemerschap, verduurzaming of overheidsrelaties tot verdienmodellen en meer persoonlijke kwesties, zoals begeleiding bij lastige keuzes en de samenwerking onderling op het bedrijf.

Interesse?

Heeft u interesse en zou u graag een keer spreken met een ondernemerscoach? Aanmelden is mogelijk via www.landbouwportaalnoordholland.nl, thema ondernemerscoach.