• Gouden Grutto Pul

Gouden Grutto Pul

Jaarlijks wordt door de Vrijwilligersraad van Water, Land & Dijken (WLD) de Gouden Grutto Pul (GGP) uitgereikt. De trofee gaat naar de boer, die zich dat jaar buitengewoon heeft onderscheiden met weidevogelbescherming.

Een bedrijf kan worden voorgedragen door vrijwilligers, veldcoördinatoren, collega-boeren of bestuursleden van WLD. Een jury van drie personen wordt samengesteld door de vrijwilligersraad. De jury beoordeelt de voordrachten en nomineert twee of meer bedrijven voor de GGP. Deze jury beslist ook welke boer de GGP  dat jaar wint.

Indien in een gebied meerdere boeren nauw samenwerken om tot het beste weidevogelresultaat te komen,  kan ook een groep van boeren worden voorgedragen. De percelen van deze boeren dienen een aaneengesloten gebied te vormen, danwel binnen een ecologische eenheid te liggen.

Toetsingscriteria voor de beste weidevogelboer:

  • Minimaal 50 broedparen op 100 hectare. Continuïteit in weidevogelbeheer en aantallen
  • Mozaïekbeheer op het bedrijf: variatie in landgebruik, vroeg / laat maaien
  • Bereidheid tot last-minutebeheer: oftewel uitstellen van maaien bij aanwezigheid van pullen en/of nesten
  • Koe in de wei
  • Maaien: ruim om de nesten heen
  • Worden er aanvullende maatregelen genomen zoals uitstrooien van ruige mest, aanleggen van (greppel-) plasdras, verhoogd waterpeil of kruidenrijk grasland.
  • Heeft agrariër echt hart voor de weidevogels of staat het financieel belang altijd voorop?
  • Goed contact van de  boer met de weidevogelvrijwilligers: Het bewust inschakelen van de vrijwilligers bij maaien of andere weidevogel-bedreigende werkzaamheden.
  • In hoeverre weten vrijwilligers en agrariër elkaar te motiveren?
  • In het geval van een groep van boeren vindt gedurende het broedseizoen regelmatig onderling overleg plaats om het mozaïek- en last-minutebeheer zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen in het belang van de weidevogels.

Kent u een bedrijf wat zeker in aanmerking komt voor de Gouden Grutto Pul?
Nomineer dit bedrijf dan! Stuur een mailtje naar secretariaat@waterlandendijken.nl en leg uit waarom u vindt dat dit bedrijf de Gouden Grutto Pul verdient. De Jury zal dan contact met u opnemen.

Filmpje: oproep voor het inzenden van nominaties

De winnaars van de afgelopen jaren:

2020 Maatschap Smit-Krul, Ursem

2019 Boerderij Wennekers, Hobrede

2018 Noorderhoeve, Dirk Osinga, Schoorl

2017 Maatschap gebroeders Al, Krommenie

2016 Stal Baco, Cees Hardebol, Broek in Waterland

2015  Maatschap Visser-Sant, De Rijp

2014 Firma Gebroeders Dekker, Landsmeer

2013 Firma van der Krogt, Oterleek