Gouden Grutto Pul voor de familie Teerhuis op Marken

Wat een geslaagde slotavond van het weidevogelseizoen, vorige week dinsdag, met een grote opkomst, een reuze interessante lezing over vleermuizen, met tijd voor samen met onze veld coördinatoren praten over hoe het seizoen gegaan is èn met de uitreiking van de Gouden Grutto Pul trofee. Die gaat dit jaar naar…..familie Teerhuis op Marken.

Familie Teerhuis op Marken wint dit jaar de Gouden Grutto Pul trofee

“Deze prijs voelt echt als waardering’’

De Gouden Grutto Pul trofee 2021 is gisteravond op de slotavond van het weidevogelseizoen uitgereikt aan de familie Teerhuis uit Marken. De vrijwilligersraad van agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken reikt deze trofee jaarlijks uit aan een boerenbedrijf dat zich het meest onderscheidde in weidevogelbescherming. Muus Teerhuis: ‘’Het is echt een waardering voor het werk dat mijn vader 25 jaar geleden begonnen was en eigenlijk daarvóór al”. Mevrouw Wolmet Teerhuis is ook zeer trots: “Ja, de kinderen hebben de liefde voor weidevogels van jongs af aan meegekregen.” Dat is ook belangrijk vult zoon Muus aan: ‘Want, als je het zo hebt geleerd, dan pas je het in in de bedrijfsvoering. Voor ons is het vanzelfsprekend om met de vogels en nesten in het land rekening te houden en de agrarische werkzaamheden aan te passen”. De vrijwilligers die de familie Teerhuis tijdens het seizoen helpen met het beschermen van de weidevogels zijn ook zeer blij en trots met deze waarderingsprijs. Goed wederzijds contact wordt daarbij vooral gewaardeerd. Zoon Pieter Jan: “De vrijwilligers helpen ons op vaste dagen, maar ook op andere dagen dat hun hulp nodig is voor de weidevogelbescherming komen zij direct helpen, dat is ontzettend waardevol”. Het agrarisch bedrijf heeft schapen, in de zomer jongvee en een paardenpension. Tijdens het weidevogelseizoen zetten ze o.a. land plasdras, stellen maaien uit en plaatsen nestbeschermers.

Naast fam. Teerhuis was dit jaar ook de familie Oortwijn Hellingman uit Warder genomineerd voor hun uitstekende weidevogelbeheer.