Goede opkomst informatieavond voor akkerbouwers

Donderdag 24 november organiseerden Water, Land & Dijken en LTO afd. Land van Leeghwater een informatiebijeenkomst voor de akkerbouwers over de vele veranderingen die vanaf 2023 gaan spelen. Van nitraatrichtlijn naar derogatie en van de GLB met de basis conditionaliteiten naar de ecoregeling en het nieuwe ANLb.  Adviseur Coen Knook (www.coenknook.nl) vertelde tijdens deze avond meer over deze onderwerpen en aan de hand van enkele rekenvoorbeelden liet hij zien hoe het op bedrijfsniveau kan uitpakken. Het was een goede informatieve avond met een grote opkomst van meer dan 30 personen.