Algemene Ledenvergadering dinsdag 24 november a.s.

Om toch maximaal invulling te geven aan de ledenbinding die we heel waardevol vinden, nodigen we u, leden van Water, Land & Dijken van harte uit om op dinsdagavond 24 november om 20.30 uur, digitaal aan te sluiten bij onze Algemene Ledenvergadering (ALV). Liever spraken we u in het echt, toch pakken we deze verandering voortvarend op door het digitaal/online te doen en zo de blik op de toekomst te houden.

Als lid krijgt u via onze digitale nieuwsbrief (e-mail) voor leden informatie over de ALV 2020.
Lees hier meer over de ALV 2020