Geen honden op het boerenland

Water, Land & Dijken, vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, hoopt door dit bericht mensen zich meer bewust worden van het gevaar of overlast van loslopende honden op het platteland. Met bordjes ‘Verboden voor honden’, of ‘Honden aan de lijn’ wordt duidelijk gemaakt waar je wel of niet met je hond mag lopen. Water, Land & Dijken heeft subsidie aangevraagd voor meer verbodsbordjes voor volgend weidevogelseizoen.

Lees hier ons persbericht: Geen honden op boerenland

.