Familie Oortwijn wint Gouden Grutto Pul Trofee 2022

Tijdens de zeer leuke, informatieve, gezellige en goed bezochte slotavond weidevogelseizoen 2022 is de Gouden Grutto Pul Trofee uitgereikt aan familie Oortwijn-Hellingman uit Warder.
Deze trofee wordt jaarlijks door de Vrijwilligersraad van Water, Land & Dijken uitgereikt aan de boer die zich dat jaar buitengewoon heeft onderscheiden met weidevogelbescherming. Op de foto familie Oortwijn-Hellingman en de vrijwilligers. Gefeliciteerd!

Familie Oortwijn-Hellingman doet al jaren mee aan agrarisch natuurbeheer. Zij passen hun agrarische werkzaamheden aan tijdens het weidevogelseizoen. Uitrijden van ruige mest, niet of later maaien van percelen, minder of geen vee in het land, bescherming van weidevogelnesten en van de pullen zodat ze veilig vlieg vlug kunnen worden. Op een aantal percelen zijn greppels onder water gezet, dit geeft lekker zachte grond waardoor ze makkelijker wormen eruit kunnen pikken.

Dit jaar zijn er wel 333 nesten gevonden bij de familie Oortwijn-Hellingman over 126 hectare grasland. Opvallend is dat de gruttoparen de afgelopen twee jaar verdubbeld zijn, van 31 in 2020 naar 60 in 2022. Behalve de nesten van de tureluur (42 nesten) en kievit (154 nesten) waren er ook enkele bijzondere soorten die succesvol hebben gebroed op de weilanden van Oortwijn-Hellingman zoals de krakeend, plevier, slobeend en tevens 3 paartjes wilde eend.

De familie Oortwijn-Hellingman krijgt ondersteuning van een grote groep vrijwilligers die wekelijks de nesten opzoeken voordat de landbewerkingen plaatsvinden. Voor de vrijwilligers het veld ingaan is er eerst samen koffie met koek en aan het einde van seizoen worden de vrijwilligers getrakteerd op een uitgebreide BBQ.

Er was gevarieerd programma tijdens de slotavond, over de resultaten van het weidevogelseizoen, over de boerenzwaluwtellingen van dit jaar, met een film over de visdiefeilanden en vlotten die aangelegd zijn. En met de lezing Baardman & Boterkontje’ over vogelnamen. Een mooie avond!