Excursie Innovatie Programma Veen

Donderdag 26 september 13.00 uur excursie voor WLD leden

Nieuwsgierig naar hoe het staat met de proefvelden natte teelten en de proefpercelen drukdrains in Assendelft, aangelegd als experiment rond bodemdaling?

Op een proeflocatie bij Nauerna doet een melkveehouder ervaring op met veeteelt in natte omstandigheden, gebruik makend van grondwatermanagement op maat. In een waterrijk proefveld wordt in diverse teeltvakken met de productie van natte gewassen geëxperimenteerd.

Water, Land & Dijken organiseert voor haar leden een excursie op donderdag 26 september 13u naar deze proefvelden van het Innovatieprogramma Veen. Door deze excursie krijgt u een inkijkje in de ervaringen tot nu toe en wat er allemaal bij deze innovatieve vormen van landbouw komt kijken.

Programma:

13.00 uur – Parkeren bij het Wapen van Assendelft, dan kunnen we met een paar auto’s naar het parkeerplaatsje aan de provinciale weg N246

13.30 uur – Natte teelt proefvelden

14.30 uur – Drukdrains proefvelden bij Elmer Kramer

15.30 uur frisje/biertje met bitterbal/kaas in Wapen van Assendelft

U kunt zich opgeven bij Winnie van der Kroon via e-mail: secretariaat@waterlandendijken.nl, met uw naam en telefoonnummer.

 Graag opgeven voor dinsdag 24 september a.s. en met hoeveel personen u komt.

Meer informatie? U kunt uw vraag mailen naar secretariaat@waterlandendijken.nl t.a.v. Martine Bijman.