Een nieuwe broedvogel in de Zeevang

Een nieuwe broedvogel in de Zeevang

Met de komst van de oeverzwaluw is een nieuwe broedvogel in de Zeevang genoteerd. Een jaar geleden rond deze tijd werd een grote oeverzwaluw kolonie in een tijdelijke zandhoop op een agrarisch bedrijf in Kwadijk ontdekt. De kolonie was vanaf de openbare weg goed te zien en trok veel bekijks.

Agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken werd meteen enthousiast om deze nieuwe vogelsoort als broedvogel te behouden. Een aantal van onze leden in de Zeevang werd net zo enthousiast en zij stonden ervoor open om dit jaar  een plek op hun bedrijf beschikbaar te stellen voor de aanleg van een oeverzwaluw wand. Met een subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds heeft Water, Land & Dijken grond kunnen aankopen om van zandgrond mooie steile oeverzwaluwwanden te kunnen aanleggen. Ook de Rotary, afdeling Purmerend-Polderland heeft een bijdrage geleverd.

In de zwaluwwand bij Kwadijk zijn nu al oeverzwaluwen gesignaleerd, en ze zijn druk nesten aan het graven in de wand. Veld coördinator Willem Overweg is blij verrast dat de oeverzwaluwen weer bij de wand zijn teruggekomen om te nestelen: ‘Het lijkt wel of zij hun jongen van vorige jaar mee terug hebben genomen, zó druk is het daar, aldus Willem.  

Een oeverzwaluw kolonie heeft ongeveer zo’n 70 m3 grond nodig om in te broeden. Eind maart, begin april komen zij uit Afrika naar Nederland vliegen. Deze zwaluwsoort brengen hun jongen groot in zelf gegraven nestgangen met een lengte van 60 cm tot ca 1 meter. Vanaf eind mei worden 4-5 eieren gelegd, deze komen na ruim 14 dagen. De jongen zitten 20-24 dagen op het nest voor ze uitvliegen. Vanaf juli vliegen zij alweer terug naar Afrika om daar de winter door te brengen. 


Zie hier een kort filmpje van de oeverzwaluwand