• BODEM EN WATER

Project

Ecologisch berm- en dijkbeheer

Het ecologisch beheren van dijken en bermen zorgt voor bloemrijke bermen. In deze bermen verblijven veel insecten, en daarvan profiteren weidevogels en andere soorten. Ook wandelaars en fietsers hebben veel waardering voor bloemrijke bermen.

Wat doet WLD?

Een groep agrarische leden van Water, Land & Dijken heeft in totaal 26 bermen en dijken in ecologisch beheer. Dat doen ze in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij maaien de berm twee keer per jaar en voeren het materiaal af zodat de bodem verschraalt; veel bloemen en kruiden groeien vooral op schralere bodem. Schapen zorgen voor begrazing van de dijken.
Water, Land & Dijken verzorgt de administratie voor dit beheer. We zijn aanspreekpunt voor de opdrachtgevers en de agrariërs.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het ecologisch beheer van bermen en dijken? Neem contact op met Annemarie Koelemeijer, telefoon 0299 – 437 463. E-mailadres: a.koelemeijer@waterlandendijken.nl

Gefinancierd door: Hoogheemraadschap Holllands Noorderkwartier.