Doe dit jaar ook mee met vlindermontoring op uw bedrijf

Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Door zelf te monitoren krijgt u inzicht in de biodiversiteit op uw bedrijf en dit ook uitdragen. Door te monitoren kunt u goed meten wat er al aan biodiversiteit aanwezig is en of maatregelen om de insectenpopulatie te verbeteren werken.Het leuke aan dit project is dat u als  boer zélf kunt meten, al dan niet met hulp van een vrijwilliger. Op deze manier krijgt u een goed beeld van de vlinders op uw land.

We zijn  op zoek naar  enthousiaste boeren die zelf de vlinders op hun bedrijf willen monitoren. (Let wel; het kan verslavend werken)

Wat gaat u doen?

Voor het meten van de nachtvlinders krijgt men 3 emmers die als val dienen. De vlinders worden door een kleine ledlamp gelokt. De emmers staan op 3  vaste locaties op de boerderij. Zo krijgt u inzicht wat de invloed is van de verschillende vormen van beheer, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland, mais, grasklaver of een perceel met voornamelijk Engels raai, op de insecten-stand.

Het enthousiasme om zelf te meten is zo groot dat we in 2023 opschalen naar 180 deelnemers. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de insecten in agrarisch gebied kiezen we ervoor om ook zo veel mogelijk verschillende soorten agrarische bedrijven te selecteren binnen dit project. Akkerbouw, tuinbouw, zuivelbedrijven, veeteelt, biologische en gangbaar, alles is vertegenwoordigd.

Er is ook een mogelijkheid om een dagvlinderroute uit te zetten op het bedrijf, hier worden tweewekelijks elke vlinders geteld al dan niet met een vrijwilliger. De metingen worden om de week gedaan tussen 1 april en 1 oktober. We zoeken mensen die langjarig willen meedoen.

Heeft u interesse om zelf de vlinders op uw bedrijf te monitoren maar heeft u nog vragen, neem dan contact op met Tanja Verbij via t.verbij@waterlandendijken.nl tel 06-255 177 27

Voor meer informatie en aanmelden zie onderstaande link: https://www.vlinderstichting.nl/bimag/