• Documenten

Documenten: handleidingen, protocollen, plannen en rapporten

Weidevogelinventarisatie werkgebied Water, Land & Dijken 2019

Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken heeft aan Ecologisch Onderzoeks- en Adviesbureau Van der Goes en Groot opdracht verleend tot een inventarisatie van tien soorten weidevogels in 9927 ha weidevogelgebied in Laag-Holland, inclusief een alarmtelling van Grutto en Tureluur in het grootste deel van dit gebied.

Kwaliteitshandboek Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Hier vindt u het Kwaliteitshandboek Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, versie 3, 27 juni 2016. Dit bestand is 8682kb groot.

Controle en Sanctieprotocol ANLb

Hier vindt u het schema van Controle en Sanctieprotocol ANLb, en de bijbehorende stappen structuur (boomstructuur).

Handleiding van RVO voor machtigen WLD

De collectieven hebben de perceelgegevens van de deelnemers nodig voor het goed vastleggen van beheereenheden. Vervolgens moeten de deelnemers op de juiste locatie in MijnRVO een machtiging plaatsen bij “Raadplegen percelen”. Door middel van deze instructie kan u precies aflezen hoe u zo’n machtiging kunt plaatsen bij RVO.

Hierbij de instructie hoe een deelnemer een machtiging moet plaatsen.

Tip: de deelnemer moet het Kamer van Koophandelnummer en de postcode invullen van het collectief en niet van hem of haar zelf.

Predatieplan 2016

Een handleiding wat kan en mag in het tegengaan van predatie op weidevogelpopulaties. Versie 22 augustus 2018