De koers van Water, Land & Dijken

Gisteravond is op de Algemene ledenvergadering het Beleidsplan 2020-2025 vastgesteld. De koers voor de komende vijf jaar is daarin vastgelegd.

U vindt het filmpje over ons beleidsplan ook onder het kopje: Over ons – wat doen we – Beleid en resultaten.

Klik hier voor het filmpje over ons Beleidsplan 2020-2025.