Column Walter Menkveld

Wie de jeugd heeft…

Iedereen kent de uitspraak wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Oftewel als je de jonge generatie betrekt en interesseert voor waar je mee bezig bent, dan weet je dat ze in de toekomst daarmee verder gaan. Een goed voorbeeld daarvan is de actie OERRR van Natuurmonumenten. Die een communicatieprogramma heeft ontwikkeld gericht op het betrekken van de jeugd bij de natuur. In de hoop dat zij ook in de toekomst op een of andere manier betrokken blijven bij natuurbehoud. En als bijvangst worden de ouders van de kinderen verleid om lid van Natuurmonumenten te worden. Deze actie kun je gerust geslaagd noemen. Er doen volgens de website van Natuurmonumenten al 202.000 kinderen mee.

Ook voor ons is het van belang dat de jeugd betrokken blijft bij de landbouw. Dat kinderen weten dat de boeren ons voedsel produceren en ook dat de boeren een belangrijke rol spelen in het beheer van natuur en landschap. Het is niet vanzelfsprekend meer dat kinderen in hun familie iemand hebben die boer is. Dus moeten we kinderen naar de boerderij halen om daar informatie te krijgen en het boerenleven te beleven.

Al jaren organiseert Water, Land & Dijken met een aantal agrarische bedrijven in ons gebied, maar ook ten zuiden van Amsterdam, Boerderijeducatie. Waarbij jaarlijks zo’n 4.000 kinderen met hun schoolklas op bezoek komen. Zij komen niet alleen om een uurtje de kalfjes of de lammeren te aaien, maar zijn een dag of dagdeel ook een beetje boer of boerin. Spelenderwijs leren ze zo van alles over het boerenbedrijf. Een onvergetelijke ervaring, die hen hun hele leven bij blijft.

Dit vraagt een grote inzet van de gecertificeerde educatieboerderijen, die daarvoor ook een passende vergoeding moeten krijgen. Binnen het onderwijs is hier echter veelal geen geld meer voor. Dus is andere financiering nodig. De afgelopen jaren werden WLD en de educatieboerderijen gefinancierd door de gemeente Amsterdam, de provincie via Laag Holland, Zuidermarkt Amsterdam en ZuivelNL. Maar of al deze partijen ook in de toekomst dit belangrijke project willen blijven financieren is nog de vraag.

In de zojuist vastgestelde Voedselvisie van de provincie wordt nauwelijks over boerderijeducatie gesproken. Terwijl bewustwording van waar ons voedsel vandaan komt toch een basiselement van een voedselvisie zou moeten zijn. We willen immers toch allemaal dat kinderen leren bewust te eten. Dan moet je ook alle kinderen naar de basis laten gaan waar dat voedsel wordt geproduceerd: de boerderij.

Hoe jammer zou het zijn als niet meer jaarlijks 4.000, of liever nog meer, kinderen naar een boerderij kunnen. En zo nooit zich een dagje boer of boerin kunnen voelen. Dat ze een mooie, leerzame herinnering voor de toekomst hebben. Want tussen al die kinderen zit waarschijnlijk wel een toekomstig gemeenteraadslid, natuurbeschermer, Statenlid, waterschapsbestuurder of Tweede Kamerlid, die moet besluiten over de toekomst van de landbouw. Dan kan dat dagje boerderijeducatie het verschil maken.

Voor het komende jaar is de financiering voor een deel geregeld. Dat betekent dat komend jaar nog niet alle 4.000 kinderen een dag boer of boerin kunnen zijn. Wij, landbouworganisaties, en ook ketenpartijen en overheden, moeten met elkaar ervoor zorgen dat in de toekomst dit wel kan. Daarvoor is nodig dat we leren van OERRR van Natuurmonumenten. Het wordt tijd dat we met elkaar het programma BOERRR ontwikkelen en uitvoeren.

Walter Menkveld, Directeur Water, Land & Dijken