Coaches Landbouwportalen Noord-Holland en Rijnland bij elkaar

Vrijdag 2 dec. jl. was er een coachdag voor alle coaches van Landbouwportaal Noord-Holland en Landbouwportaal Rijnland bij boerderij Wennekers in Hobrede. Deze was georganiseerd door WLD, LTO en KAVB. Doel van deze bijeenkomst was om de coaches te informeren over actuele ontwikkelingen in de landbouw. Goed voor hen om erover te weten voor als zij op bedrijfsbezoek gaan en hoe de coaches daar een rol in kunnen spelen. Niet alleen met subsidiemaatregelen, maar vooral nu ook met kennis en bewustwording.

Michael van der Schoot van LTO Nederland heeft een presentatie gegeven over het complexe verhaal achter de NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied) en de huidige stand van zaken. Bodemcoach en agrarisch adviseur Coen Knook heeft vervolgens uitleg gegeven over het nieuwe GLB en de eco regeling. Aan de hand van enkele rekenvoorbeelden liet hij zien en daarna ons zelf laten berekenen hoe het op bedrijfsniveau kan uitpakken. De coaches zijn daarnaast met elkaar in gesprek gegaan over deze onderwerpen, zo leerden ze elkaar ook beter kennen. De presentaties zijn beschikbaar voor wie wil. Al met al een nuttige bijeenkomst, die werd afgesloten met heerlijke soep en broodjes. Annemarie.