Boerenzwaluw op de kaart

In 2022 hebben boeren en vrijwilligers gehoor gegeven aan de oproep om de bebroede nesten van ‘hun’ boerenzwaluwen te tellen. Dat is een groot succes gebleken. Want in plaats van op 29 bedrijven, die zich vooraf hadden aangemeld, zijn er op maar liefst 75 bedrijven boerenzwaluwnesten geteld. Tijdens de slotavond van het weidvogelseizoen hebben we daar een presentatie over gegeven maar graag delen we hier de resultaten nog een keer.

In totaal zijn er 891! boerenzwaluwnesten geteld, verdeeld over 2 telrondes op 75 locaties. Verder zijn er op 5 locaties ook nog 15 huiszwaluwnesten ingevoerd en op 1 bedrijf zijn ook nog de gierzwaluwen in kaart gebracht. Superleuk om te merken dat iedereen zo enthousiast is over deze bijzondere vogels. Op bijgevoegde kaarten zie je de nestlocaties en de aantallen.

kaart gierzwaluw telling 2022
kaart boerenzwaluw telling 2022
kaart huiszwaluw telling 2022

Omdat we gekozen hebben voor een laagdrempelige manier van tellen, en er dus alleen de nesten zijn geteld die op dat moment in gebruik zijn, kun je niet iets zeggen over het resultaat. Maar gelukkig hebben sommige tellers toch bijgehouden of de jongen waren uitgevlogen of niet. Van 2 nesten is in de boerenlandvogelmonitor aangegeven dat ze niet uitgevlogen zijn. En bij 113 is geconstateerd dat ze wél zijn uitgevlogen. Van de overige 776 nesten is het uitkomst dus niet bekend. Dat komt ook omdat we daar in dit project niet naar hebben gekeken. Daarom kun je eigenlijk niet iets zeggen over het broedsucces. Wellicht is het leuk als je dit jaar hebt geteld dat je vanaf volgend jaar ook gaat kijken wat de uitkomsten zijn. Dat vergt natuurlijk wel meer tijd omdat je er vaker naar zult moeten kijken.

Monitoring in zijn algemeenheid wordt steeds waardevoller naar gelang je het langer doet. Dus bij deze ook de oproep aan iedereen die dat leuk vindt om ook in de aankomende jaren de nesten van boerenzwaluwen te monitoren. Hoe meer gegevens je verzameld hoe waardevoller het is. Als je meerdere jaren hebt geteld op een locatie kun je natuurlijk wel iets zeggen over de populatie op die plek, en indien nodig daarop inspelen. Bijvoorbeeld het aanleggen van een modderpoeltje, of eerder de staldeuren open en uiteraard stoppen met het gebruik van vliegenverdelgingsmiddelen, want heb je zwaluwen dan nemen zij de vliegenbestrijding graag van je over. Overigens vind je de boerenzwaluw niet alleen in stallen maar soms ook onder bruggen of vervallen schuurtjes in het boerenland. Let daar maar eens op!

Nog meer boerenzwaluwen?

In het jaarboek 2022 van Landschap Noord-Holland zijn maar liefst 2 artikelen gewijd aan de boerenzwaluw.

Vanaf de derde week in mei gaan we weer tellen. Zet u de boerenzwaluw in 2023 ook weer op de kaart? Voor  meer informatie, kunt u contact opnemen met Tanja Verbij via T.verbij@waterlandendijken.nl of bel 06-25517727

De prachtige foto van de boerenzwaluw met nestmateriaal is van Ab Kalkman