Boeren zetten land tijdelijk onder water voor de weidevogels

Vanaf half februari zetten zo’n 40 boeren in Midden Noord-Holland delen van hun grasland tijdelijk onder water. Met deze ‘plas-dras’-percelen bieden ze weidevogels voedselrijke en veilige plekken. Wegens succes in voorgaande jaren nam de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken het initiatief dit jaar nog meer hectare plas-drassen te realiseren en boeren van waterpompen te voorzien.

Een boer laat zijn land niet zomaar onder water lopen. Toch zetten steeds meer boeren op 15 februari de pomp aan om het grasland van enkele centimeters water te voorzien. Precies op tijd als de grutto rond half februari weer aankomt in Nederland. De vogels kunnen gemakkelijk voedsel vinden in de nattere en zachte bodem. Zo kunnen zij, na hun lange reis vanuit het zuiden, ‘opvetten’: lekker veel eten, zodat zij sterk genoeg zijn om te broeden.

Aantrekkelijk voor weidevogels
Water, Land & Dijken deed goede ervaringen op met de aanleg van plas-drassen voor weidevogels. De natte graslanden blijken flink bij te dragen aan de overlevingskansen van weidevogels. Kieviten, grutto’s en tureluurs vinden er extra veel insecten en wormen. De bodem wordt door het water wat zompig en zacht, dus zij kunnen gemakkelijk met hun snavel een wormpje trekken. En als zij in de plas rusten zorgt het omringende water ervoor dat predatoren, zoals vos en marter, niet snel bij hun komen. Water Land & Dijken is daarom blij dat dit jaar nog meer boeren bereid zijn om dit voor de weidevogels te doen.

Goed inpasbaar
‘Plas-dras’ is een maatregel die melkveehouders in hun bedrijfsvoering kunnen inpassen. Water, Land & Dijken ondersteunt de deelnemende boeren met gericht advies over het juiste weidevogelbeheer. Boeren ontvangen ook een vergoeding voor de twee tot vier maanden dat hun vernatte percelen in gebruik zijn door de weidevogels.
—————————–

Voor meer informatie: Martine Bijman, projectleider Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, e-mail: m.bijman@waterlandendijken.nl, telefoonnummer: 06-25374307 www.waterlandendijken.nl