Boeren tellen mee

Vlinders in agrarisch gebied

In Waterland-Oost zijn 4 boeren gestart met het monitoren van nachtvlinders op hun eigen bedrijf via de pilot BIMAG: Boeren Insecten Meetnet Agrarisch Gebied. Deze pilot is een samenwerking tussen BoerenNatuur, LTO Noord en de Vlinderstichting. In totaal doen 20 boeren in Nederland mee.
Uit de studie van Kleijn et al. (2018) bleek dat er in Nederland vrijwel geen informatie is over trends van insecten in het agrarisch gebied. Samen met LNV is er de keuze gemaakt om in eerste instantie aan de slag te gaan met het meten van de ontwikkeling van dag- en nachtvlinderpopulaties in agrarische gebieden, omdat van vlinders meetnetten bestaan waarbij aangehaakt kan worden. (Nacht)vlinders zijn een goede indicator voor de biodiversiteit in een gebied. De intentie is om de tellingen meerdere jaren voort te zetten.

Samen met de Vlinderstichting zijn er per deelnemer 3 vlinderemmers/nachtvallen uitgedeeld. Hierin worden de vlinders gevangen die worden aangetrokken door led licht. 1x per week worden de emmers in de avond op een vaste plek gezet. De volgende ochtend wordt van elke vlinder in de emmer een foto gemaakt. De foto’s worden naar de Vlinderstichting wordt gestuurd zodat ze op naam kunnen worden gebracht. Er is een app in ontwikkeling die de vlinders direct herkend.
Bij 3 deelnemers worden ook de dagvlinders wekelijks geteld op een vaste route op het bedrijf. Dit vergt wel enige kennis van dagvlinders én een scherpe blik. Tijdens het uitzetten van de route kwamen we op 2 bedrijven de Argusvlinder tegen. Volgens Jurriën van de Vlinderstichting gaat deze vlinder hard in aantal achteruit en is het best bijzonder dat we ze hier nog zien. Eén van de locaties is op het bedrijf van Jarno van Elten, boer in Broek in Waterland. Hij zij na afloop van de instructie: “ik ben blij dat ik mee doe met dit project”.
Meer info vind je https://www.vlinderstichting.nl/wat-wij-doen/meetnetten/landelijk-meetnet-nachtvlinders/agrarisch-meetnet-insecten/
Of https://www.boerennatuur.nl/actueel/boeren-meten-zelf-dag-en-nachtvlinders-met-het-bimag-project/

Heb je interesse om in 2020 ook zelf de vlinders op je bedrijf te monitoren of heb je andere vragen over deze pilot, neem dan contact op met t.verbij@waterlandendijken.nl

Acht deelnemers van WLD doen ook mee met een ander project in samenwerking met EIS, kenniscentrum voor insecten. Hierbij worden  met behulp van een camera en slimme software alle insecten automatisch geteld en gedetermineerd. Zo kan op een eenvoudige manier veel informatie worden verzameld. Via het 4G netwerk  worden deze gegevens verzonden naar de onderzoekers. Alle boeren die de vlinders tellen hebben ook een insectencameraval op hun erf. Het is heel bijzonder dat beide meetsystemen naast elkaar staan zodat we de resultaten ook kunnen vergelijken. Meer informatie vind je hier.
https://www.eis-nederland.nl/beheer/artikelen/id/1487/automatisch-insecten-herkennen-en-tellen


Insecten camera-val en vlinder-emmer


Goudvenstertje