Boeren leggen 25 kilometer nieuwe natuurvriendelijke oevers aan

Het landschap van Laag Holland is 25 kilometer aan natuurvriendelijke oevers rijker. De vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water Land & Dijken nam in 2018 het initiatief om langs afkalvende percelen natuurvriendelijke oevers aan te leggen en in te planten met riet. De laatste natuurvriendelijke oevers zijn nu aangelegd.

De financiering voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers kwam vanuit het Europees fonds voor Plattelandsontwikkeling, de POP3 regeling. Met dit fonds investeert Europa in plattelandsgebieden. Vijftig boeren maakten gebruik van de regeling. In sloten langs hun  percelen zijn palen met daartussen wiepen (wilgentenen) aangebracht. Tussen deze wilgenbeschoeiing en het land kwam doek en bagger. Deze moeraszone is vervolgens ingeplant met riet of liesgras.

Meer ruimte voor rietvogels

Voordeel van de natuurvriendelijke oever voor boeren is dat sloten niet meer afkalven en hun percelen dus behouden blijven. Een ander voordeel is dat er geen voedingsstoffen vanaf de percelen het water in komen. Ook trekken natuurvriendelijke oevers planten en dieren aan.  In de nieuwe rietkragen vinden rietvogels maar ook de Noordse woelmuis en mogelijk de ringslang extra leefgebied.

Zo zorgen de boeren van Water, Land & Dijken voor een meer gevarieerd landschap en meer plattelandsnatuur, waar iedereen van kan genieten.

Persbericht printversie

Een natuurvriendelijke oever in aanleg (foto: Water, Land & Dijken)
Een natuurvriendelijke oever die zich goed ontwikkeld heeft. (foto: Loeks Fotografie)

Dit project is mogelijk gemaakt door: