Boek vol verhalen over Waterland

Er is veel veranderd in het Waterlandse landschap sinds de jaren ’30! Het nieuwe boek ‘Boeren in Waterland’ geeft daarvan een prachtig beeld. Het maakt delen van de geschiedenis zichtbaar die tot nu toe verborgen zaten in de hoofden van bewoners.

Unieke verhalen en foto’s

Water, Land & Dijken is een van de sponsors van het boek. Want wie werkt aan een sterker platteland, moet ook de geschiedenis kennen! Dit boek ‘Boeren in Waterland’ plaatst alle persoonlijke verhalen van bewoners in een bredere context. U leest over alle grote ontwikkelingen rond landbouw, landschap, natuur en water en de relatie met de stad. Het boek bevat mooie en deels ook unieke foto’s.

Zo bestel je het

Een folder geeft een eerste impressie van het boek, hierin staat ook de bestelinformatie.

Je kunt het ook rechtstreeks bestellen via de website van de uitgeverij.

Een aanrader!