Bodemteam NH bij elkaar voor kennismiddag

Over bodem, voer en gezondheid vee

WLD is coördinator van het Bodemteam NH. Dit is een LTO DAW project, waarvoor we een team van bodemadviseurs/deskundigen/bodemcoaches hebben samengesteld, die nu uit 15 personen bestaat. Onze taak is om deze deelnemers bij elkaar te brengen middels kennisbijeenkomsten om samen te leren. Hierdoor krijgt iedereen bredere kennis om zo beter advies over de bodem te kunnen geven aan agrariërs. Op 31 okt. jl. vond de 1e kennis bijeenkomst plaats voor dit bodemteam, met als onderwerp de geologie in West-Nederland. Afgelopen dinsdag 6 dec. was de 2e bijeenkomst, op boerderij Polderzicht in Abcoude. Deze ging over verbanden tussen bodembeheer, voederwinning en gezondheid van vee.  Boerenveearts Gerrit Hegen was hiervoor uitgenodigd, om samen het veld en stal in te gaan om zowel bodem, grasland als vee te beoordelen. Bodemdeskundige Coen ter Berg was er ook bij om het onderwerp vanuit de bodem te benaderen. Ontzettend interessant maar ook zeer complex, ook hiervan is een presentatie beschikbaar. Het was een boeiende, leuke en interactieve bijeenkomst.