• BODEM EN WATER

PROJECTEN

BODEMCOACH OP BEDRIJFSBEZOEK

Met boeren werken aan bodemkwaliteit.

EXTENSIEVER SLOOTONDERHOUD

Experiment: minder schonen voor waterkwaliteit en biodiversiteit.

PILOT KRINGLOOPLANDBOUW BEHEERPAKKET

Ontwikkeling van een beheerpakket op maat.

BODEMAFHANKELIJK BEMESTEN

Bemesten op het juiste moment.

LANDBOUWPORTAAL NOORD-HOLLAND

Maatregelen en subsidies voor toekomstbestendig boeren.

MONITORING NATUURVRIENDELIJKE OEVERS

Leren van reeds aangelegde oevers.

HUMEST: ALTERNATIEF RUIGE MEST

Humest is een alternatief voor ruige mest.

ECOLOGISCH BERM- EN DIJKBEHEER

Ecologisch beheren zorgt voor bloemrijke bermen.

KLEURRIJKE LINTEN

Natuurvriendelijke oever, een moeraszone langs de slootkant