Bloemenfeest op zangvogel akker

Voor de kleine zangvogels (veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart) loopt er een project waarbij bloemenmengsels zijn ingezaaid. Op deze manier hopen we het voedselaanbod vergroten naast hun geliefde broedgebieden. Door de droogte rond het zaaien en de vele regenval daarna zijn de bloemenstroken niet zo hoog geworden als vorig jaar. Toch staan ze prachtig in bloei. Om nu langs de bloemenranden te lopen is echt een feestje! Foto’s van 18 augustus jl. zijn van Josanne Rutte, onze veldcoördinator. Dit project wordt gefinancierd door Stichting Edwin Bouw Fonds.