Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer vanaf 2023

De belangrijkste taak van Water, Land & Dijken is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Op deze plek vindt u alle informatie over het ANLb vanaf 2023 dat op 1 januari 2023 van start gaat. Dit betekent dat de huidige contracten per 31 december 2022 aflopen en we nieuwe afspraken maken voor de nieuwe periode die loopt tot en met 31 december 2028.

Agrarisch natuurbeheer

Het agrarisch gebied is altijd een belangrijk leefgebied geweest voor veel soorten dieren en planten. Om alle kwetsbare soorten in dit agrarisch gebied te beschermen, is er een landelijk subsidiestelsel: het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Water, Land & Dijken zorgt voor de uitvoering van dit subsidiestelsel in de regio Laag en Midden Holland. Ruim 400 boeren in dit gebied zetten zich in voor het realiseren van goede leefgebieden voor soorten die bescherming nodig hebben.

In ons werkgebied kunnen onze leden meedoen met beheerpakketten voor weidevogelbescherming, stimuleren van akkernatuur, agrarisch waterbeheer, maatregelen ten gunste van het klimaat en een pakket ter verbetering van de biodiversiteit op het boerenerf. Hieronder is alle informatie te vinden.

Beheerpakketten 2023 afsluiten

De WLD veldcoördinatoren stemmen samen met de leden de beheerpakketten voor het nieuwe ANLb af. In december zijn er inloopdagen op kantoor voor de ondertekening van de ANLb overeenkomst. De bijlagen die bij de overeenkomst horen staan hieronder.

Doet u nóg niet mee met ANLb en bent u wel geïnteresseerd, neem dan contact op met ons kantoor, via secretariaat@waterlandendijken.nl of 0299-437463.

Heeft u vragen over het nieuwe ANLb en de beheerpakketten vanaf 2023?
U kunt uw vraag stellen aan uw veldcoördinator, de contactgegevens van onze veldcoördinatoren en hun gebiedsindeling vindt u onderstaand.