Animo biodiversiteitspakket groot maar helaas beperkt budget

Vorig jaar hebben we u in de loop naar het nieuwe ANLb geïnformeerd over een nieuw pakket per 2023 en wel het biodiversiteitspakket. Op de website heeft u hier informatie over kunnen vinden en ook de veldcoördinatoren hebben hier mogelijk met u over gesproken. Echter blijkt het animo voor het biodiversiteitspakket zo groot, en het budget ervoor is beperkt, dat we dit niet aan iedereen kunnen aanbieden. Daarom is besloten dat het biodiversiteitspakket komend jaar alleen aangeboden wordt aan leden die niet mee kunnen doen met weidevogel- of akkerbeheer. Hopelijk kunnen we het biodiversiteitspakket in de toekomst wel aan alle leden aanbieden.