Algemene Ledenvergadering digitaal

Wegens de corona maatregelen was onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dit jaar via de digitale weg. Op deze manier heeft Water, Land & Dijken aan de statutaire verplichtingen voldaan. Er waren 43 deelnemers online. De jaarcijfers van 2019 zijn akkoord bevonden, en het bestuur is decharge verleend. De deelnemers hebben ingestemd met de voorgestelde contributie verhoging. Kees Welboren is als nieuw lid van het bestuur verkozen. Voorzitter Frank de Wit benoemde de kracht van de organisatie om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar in aangepaste vorm te blijven werken aan de ambitie van de vereniging met volle inzet voor onze leden en plattelandsnatuur. Uiteraard sprak Frank de hoop uit dat we volgend jaar weer in gezondheid en fysiek bij elkaar kunnen komen en met elkaar kunnen napraten aan de bar.