Afronding pilot biodiversiteitsmonitor in samenwerking met CONO

Vorige week vond de afsluitende bijeenkomst plaats van de pilot biodiversiteitsmonitor melkveehouderij op het melkveebedrijf van de familie Oudshoorn in de Beemster. In opdracht van de Cono en provincie Noord-Holland werd er in 2021 bij 13 melkveebedrijven in ‘witte’ gebieden de KPI’s kruidenrijk grasland en natuur in beeld gebracht met behulp van de biodiversiteitsmonitor. Boer en Natuur had de opdracht aangenomen en de uitvoering werd gedaan door Water, Land & Dijken en Hollands Noorden. Tijdens de afsluitende bijeenkomst werden de resultaten van deze pilot besproken en de (on)mogelijkheden om in deze gebieden meer biodiversiteit te creëren.

Graslandexpert Wim Schipper was ook bij deze bijeenkomst aanwezig om meer te vertellen over (de ontwikkeling naar) kruidenrijk grasland. Daarna gingen we bij een perceel van de familie Oudshoorn met blijvend grasland (>20 jaar) kijken welke grassen en kruiden er aanwezig waren.